Sunday, November 20, 2011

PENDIDIKAN SENI VISUAL KSSR

4 BIDANG DALAM PSV KSSR
Kandugan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu:

 1. Menggambar
 2. Membuat Corak dan Rekaan
 3. Membentuk dan Membuat Binaan
 4. Mengenal Kraf Tradisional
Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif, interkasi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan, apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik.


 1. Menggambar
Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi. Antara kegiatan bidang ini:

 • Lukisan 
 • Catan
 • Kolaj
 • Montaj
 • Cetakan
Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat, bahan dan kegunaanya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannay. Inin akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami denagn apa yang dilakukan melalui gubahan. aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boelh dilakukan dalam pelbagai cara seperti penyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

2. Membuat Corak dan Rekaan
Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannay menjadi satu rekaan lain. corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan, kraf dan sebagainya.
Corak terhasil tearipada pelbagai teknik dan cara. Antaranya melalui kegiatan seperti:
Corak tidak Terancang
 • Pualaman
 • Tiupan
 • Titisan
 • Ikatan dan Celupan
 • Renjisan dan Percikan
Corak Terancang
 • Lukisan 
 • Catan
 • Cetakan
 • Capan
 • Lipatan dan guntingan
 • Resis
 • Kolaj
 • Kaligrafi
Bidang ini membolehkan mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang, corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan lakonan. 
untuk bahan bacaan tambahan bidang membuat corak dan rekaan sila tekan scribd.com:Membuat-Corak-dan-Rekaan-Dalam-Pendidikan-Seni


3. Membentuk dan membuat Binaan
Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid ddapat memahami dengan lebih jelas bial mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga memdedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan , alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses penghasilan seni. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti:

 • Arca Timbul
 • Asemblaj
 • Mobail
 • Stabail
 • Model
 • Diorama
 • Boneka
 • Topeng
 • Origami
Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. kegiatan ini boleh dilkaukan dalm pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

4. Mengenal Kraf Tradisional
Kraf tradisional boleh didefinasikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Di sekolah rendah, murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti:

 • Alat domestik
 • Alat permainan
 • Perhiaan (ornamen)
 • Batik
 • tekat
 • Ukiran
 • Tenunan
 • Anyaman
 • Tembikar
Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis tradisional dalam budaya tanah air. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi proses dan teknik membuat, alat dan bahan, motif, corak dan hiasan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakna sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan, proses pembauatn serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisis, lakonan, nyanyian dan cerita. PENEKANAN DALAM PENDIDIKAN SENI 
Guru- guru Pendidikan Seni perlu:
 • Peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Pendidikan Seni
 • Menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dan remaja dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.
 • Meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran dan pembelajarn secara kreatif dan sistemetik.
 • Menyedari adanya pelbagai pendekatan pengajaran Pendidikan Seni
 • Berketrampilan terhadap pendekatan dan kaedah pengajaran.
 • Menanam sifat adil dan bertanggungjawab  dalam mengendalikan pentaksiran.
 •  Menyedari kepelbagaian kaedah dan melihat seni sebagai rangsangan untuk membuat apresiasi, refleksi, dan metakognif.
 • Memperkayakan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa.
 • mengawal kemahiran proses berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan insan murni.
 • Meningkatkan keupayaan melihat kemungkinan-kemungkinan dalam membuat jangkaan.
 • Meningkatkan keyakinan diri dalam berkarya untuk mewujudkan suasana kerja yang berdisiplin, terancang dan tersusun.
 • Menyuburkan sifat sabar dan dedikasi untuk membantu dalam menghasilkan kerja yang lebih kreatif dan bermakna.
 • Membina dan memperkayakan sifat kreatif dan inovatif untuk menolong meralisasikan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1 comment:

 1. Terima kasih...blog ni dapat membantu ramai guru terutama kepada saya sendiri yang sudah tidak berpengalaman mengajar PSV. Tahniah!

  ReplyDelete